menu 
 e-health 

Praktijkinformatie

Inschrijvingen

Door extreme drukte kunnen wij momenteel helaas niet alle inschrijvingen accepteren. Ook kan de verwerkingstijd wat langer zijn. 

Mocht een bezoek aan de huisarts op korte termijn noodzakelijk zijn dan adviseren wij u eerst telefonisch contact met de praktijk op te nemen. 

Testimonial for medical indication

A testimonial for medical indication is a written statement by a general practicioner, in which an on medical data based impression concerning the patient and his or her health is given with another purpose than treatment.

The KNMG recommends treating general practicioners not to give a testimonial for medical indication concerning one's own patients. However a treating general practicioner can provide, with permission of the patient, factual medical information.

Praktijkondersteuner

In de praktijk is Bea Minks op dinsdag werkzaam als poh-somatiek van uw huisarts.

U kunt met veel problemen en vragen ook bij haar terecht op haar spreekuur of u kunt een huisbezoek door haar aanvragen.

Bij Bea Minks kunt u voor een afspraak terecht voor:

 • Diabetes spreekuur
 • Hypertensiespreekuur (o.a. meten van de bloeddruk)

Job Merkies is op donderdag werkzaam als poh-ggz.

U kunt in overleg met de huisarts of assistente een afspraak bij hem inplannen, een verwijzing is niet nodig.

 

Spreekuur assistenten

Bij de gediplomeerde doktersassistenten Luca Brouwer, Joyce Joesoef en Hanan Emara kunt u terecht voor:

 • Het verwijderen van hechtingen
 • Het uitspuiten van oren (graag van tevoren 2 dagen druppelen met olie)
 • Wondverzorging
 • Het geven van herhaal-injecties (geen vaccinaties!)
 • Bloeddruk meten
 • Controleren van glucose (vingerprik)
 • Het aanstippen van wratjes
 • Testen en behandelen van blaasontsteking
 • Bloedafname

U kunt hiervoor, zonder afspraak, binnenlopen op:

Bezoek aan huis

Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt u een huisbezoek aanvragen. Doet u dit met het oog op de planning a.u.b. tussen 08:00 en 11:00 uur.

U kunt ook een huisbezoek van één van de praktijkondersteuners aanvragen, zie Medewerkers.

Spreekuur huisartsen

Alle consulten zijn op afspraak. Er is geen inloopspreekuur.

U kunt een afspraak maken met uw arts: Arnoud van Grunsven, Xavier Hofman of Barbara Stoks.

 • Barbara is aanwezig op vrijdag  en maandagavond
 • Xavier is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
 • Arnoud is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Afgifte medische verklaring

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.